• Mitsubishi en het milieu

  Onze aanpak

  Mitsubishi Motors neemt de gezondheid van onze planeet heel ernstig. We hebben elk aspect van onze activiteiten onderzocht, van het ontwerpen van aerodynamische, zuinige wagens tot het terugdringen van de fabrieksemissies. We nemen ook verantwoordelijkheid voor de recyclage van onze voertuigen wanneer ze het einde van hun levenscyclus hebben bereikt. Zo nemen we oudere voertuigen terug om ze te recycleren. Bovendien stellen we alles in het werk om het percentage recycleerbare onderdelen bij elk nieuw model te verhogen.

  We gebruiken baanbrekende technologie om ons energieverbruik en afval te beperken en tegelijk de kwaliteit van onze producten te verbeteren. De ontwerpers van onze Japanse fabriek kunnen virtuele wagens creëren en ermee 'rijden' op realistische wegen. Zo besparen we de energie, materialen en brandstof die anders noodzakelijk zijn om fysieke prototypes te bouwen en te testen. Een van de vele innovatieve wijzigingen in onze processen was de overgang naar lakken op waterbasis. Daardoor konden we de lozing van zware metalen in het afvalwater van de lakafdeling nagenoeg elimineren.

  Milieuvriendelijk design

  De opwarming van de aarde is een dringend probleem en de autosector werkt hard om het brandstofverbruik en de CO2-emissies te verlagen. Aerodynamica kan een belangrijke rol spelen in het terugdringen van de emissies, in het bijzonder bij snelwegsnelheden. Daarom perfectioneren onze briljante ingenieurs nieuwe koetswerkvormen door middel van doorgedreven windtunneltests met schaalmodellen en computersimulaties. De onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling creëerde zelfs hypergeavanceerde Virtuele Realiteitstechnologie om de stroomlijn van prototypes te testen nog voor ze worden gebouwd. Met diezelfde technologie kunnen de ontwerpers over een realistisch parcours 'rijden' en ervaren wat bestuurders van verschillende groottes zouden zien. Zo besparen we energie, materialen en brandstof in vergelijking met tests met fysieke prototypes.

  Onze ontwerpers testen ook nieuwe, milieuvriendelijke materialen voor gebruik in toekomstige modellen. Sommige daarvan werden al geshowd door de Concept-cX, waaronder Green Plastic, een familie van plantaardige harsen. Die kunnen worden gebruikt voor onderdelen zoals vloertapijten, deurbekledingen, rugleuningen van zetels en andere bekledingsmaterialen voor het interieur.

  Milieuvriendelijkere fabrieken

  Mitsubishi Motors gaat tot het uiterste om een van de beste autoconstructeurs ter wereld te worden op het gebied van milieuprestaties. Het milieubeheersysteem in de Mitsubishi-fabrieken van Mitsubishi Motors Corporation en Mitsubishi Motors (Thailand) is gecertificeerd volgens de ISO 14001-norm. Dat zorgt ervoor dat alle milieuaspecten, en zelfs lokale overlastfactoren zoals lawaai, worden geëvalueerd, geregistreerd en gereduceerd volgens een programma van voortdurende verbetering. Elk aspect van onze onderneming volgt het 3R-principe van Mitsubishi: Reduce, Reuse & Recycle (reduceren, hergebruiken, recycleren).

  Door nieuwe processen in te voeren hebben we de lozing van zware metalen in het afvalwater met 99 procent kunnen terugdringen sinds 1989. We gebruiken bovendien minder water voor de productie van onze wagens. Ook hebben we de uitstoot van koolwaterstoffen gevoelig teruggedrongen door het gebruik van lakken op waterbasis, produceren we minder afval en gebruiken we minder verpakkingsmaterialen door onze processen continu te optimaliseren.

  Mitsubishi Motors levert ook grote inspanningen om het geluidspeil van al zijn fabrieken te verminderen. Dat gaat tot en met het isoleren van 'lawaaizones' zodat de buren geen last hebben van voorbijrijdende auto's. Ook worden vrachtwagens afgeleid via hoofdwegen, zodat ze niet in de buurt van woonzones komen.

  We blijven werken om ons energieverbruik en onze CO2-emissies (koolstofdioxide) te verlagen en optimale recyclagetechnieken voor nieuwe materialen uit te werken.

  Recyclagefabrieken

  Mitsubishi Motors heeft het grootste respect voor het milieu en gebruikt materialen die gerecycleerd en hergebruikt kunnen worden wanneer uw Mitsubishi het einde van zijn economische levenscyclus heeft bereikt. We bouwen elke auto om lang mee te gaan, maar wanneer die lange levensduur tot zijn einde is gekomen, nemen we de wagen terug om hem op een milieuvriendelijke manier te verwerken conform de Europese richtlijnen over afgedankte voertuigen en alle toepasselijke nationale wetten.

  Bij Mitsubishi Motors worden alle voertuigen (tot een MTM van 3,5 ton) die na 1 juli 2002 in Europa werden verkocht, gratis van de laatste eigenaar teruggenomen op een van de speciale inzamelpunten, op voorwaarde dat het voertuig nog over alle belangrijke componenten beschikt en geen afval bevat. Sinds 1 januari 2007 geldt dit voor alle in Europa verkochte wagens van Mitsubishi Motors ongeacht de datum van verkoop. Er werd een netwerk van inzamelpunten opgezet om afgedankte Mitsubishi's terug te nemen. Voor informatie over het dichtstbijzijnde inzamelpunt en over de nationale wetgeving rond afgedankte voertuigen kunt u terecht bij uw lokale verdeler of bezoek de website van Febelauto.

  Indien het afgedankte voertuig extra afval bevat of essentiële onderdelen mist, heeft het erkende inzamelpunt het recht om een vergoeding aan te rekenen. Wanneer het erkende inzamelpunt uw wagen terugneemt voor recyclage, zal het u een vernietigingscertificaat afleveren, dat u bij de lokale autoriteiten moet indienen om uw Mitsubishi te laten uitschrijven.

  De recyclagemogelijkheden voor voertuigen en onderdelen worden voortdurend geëvalueerd en verbeterd, met als doel in de toekomst nog meer onderdelen te recycleren.

  Om een milieuvriendelijke recyclage te verzekeren hebben de autoconstructeurs verscheidene jaren geleden het IDIS-systeem (International Dismantling Information System) in het leven geroepen. Mitsubishi is lid van dit informaticasysteem, dat ontmantelingsbedrijven gedetailleerde informatie geeft over de materialen die in de wagen zijn gebruikt en hoe ze ontmanteld en gerecycleerd moeten worden.

  Het spreekt voor zich dat Mitsubishi alle Europese wettelijke vereisten vervult. Onze wagens voldoen aan de Europese richtlijnen op het gebied van herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en recupereerbaarheid (RRR) van de eerste schetsen, over de productie en het gebruik tot de verschroting.

  Daarnaast worden alle gebruikte productie- en onderhoudsmaterialen opgevolgd en geregistreerd volgens de REACH-wetgeving (Regulation on Restriction Evaluation Authorisation of Chemicals).

  Milieuverslagen

  Het milieu wordt een van de grote uitdagingen van de 21e eeuw. Mitsubishi Motors wil zich dan ook inzetten om zich duurzaam te ontwikkelen en het milieu te beschermen. De complete, wereldwijde rapportering over milieubeschermende maatregelen werd opgenomen in het jaarlijkse milieuverslag van Mitsubishi Motors Japan. Informatie en cijfers over milieubescherming bij Mitsubishi Motors Corporation vindt u hieronder:


  Milieu-initiatieven

  Milieu-initiatieven en andere inspanningen met het oog op een milieuvriendelijke productie door Mitsubishi Motors Corporation

 • Verleden - heden - toekomst

  Mitsubishi Motors maakt sinds 1917 auto’s. Sinds 1982 heeft Mitsubishi Motors de Pajero aan het gamma toegevoegd, een auto met een ijzersterke reputatie in het terrein. Met de Pajero deed Mitsubishi Motors vele jaren mee aan de Dakar Rally en met veel succes! De Mitsubishi Pajero won de wereldberoemde rally maar liefst twaalf keer. Rally-ervaring deed het merk ook op met de Lancer Evolution.

  Mitsubishi Motors zette in de jaren zestig al zijn eerste stappen in de ontwikkeling van een elektrisch aangedreven auto. In 2009 kwam Mitsubishi Motors als eerste volumeproducent met een emissievrije, volledig elektrisch aangedreven auto op de markt: de Mitsubishi i-MiEV. In 2013 introduceerde Mitsubishi Motors de eerste Plug-in Hybride SUV: de Mitsubishi Outlander PHEV.

 • Beherman Motors nv/sa
  Industrieweg 3
  B-2880 Bornem, Belgium
  Tel. +32 (0)3 890 91 11
  Fax. +32 (0)3 890 91 18

  RPR Antwerpen
  BE 0479.367.565
  IBAN BE65 0688 9815 9096
  BIC GKCCBEBB

  Invoer en Verdeling voor België en het Groothertogdom Luxemburg.